Molen­museum 
De Valk

Vijf mede­werkers en 30.000 bezoe­kers van Molen­museum De Valk vroegen onze aandacht

Opdracht
Ontwerp van een nieuwe ontvangst­ruimte, museum­winkel en balie voor Molenmuseum De Valk
Opdrachtgever: Erfgoed Leiden en Omstreken

Wie
Ontwerp, advies, directievoering: Bert Klaaysen
Projectbegeleiding: Marion Kunkeler

Periode
Okt. 2017 – maart 2019

Werkzaamheden Avenir projects

  • Idee, concept, advies en budgettering
  • Ontwerp: interieur, verlichtingssysteem, materiaal- en kleuradviezen
  • Budgettering en offerte-aanvragen
  • Advies en ontwerp nieuwe filmzaal/presentatieruimte
  • Advies en selectie beeldmateriaal
  • Uitvoering en begeleiding verbouwing (projectmanagement)
  • Oplevering en nazorg

OVER MOLENMUSEUM DE VALK

Aan de rand van het oude centrum, op steen­worp­afstand van station Leiden Centraal, staat Molen­museum De Valk. Dit prach­­tige his­to­rische bouw­werk uit 1743 wordt dage­lijks beheerd door 3 molenaars en 2 mede­werkers. Jaarlijks ontvan­gen zij meer dan 30.000 bezoekers. In 2017 zijn zij het met elkaar eens: om bezoekers in de toe­komst op een eigen­tijdse wijze kennis te laten maken met een van Neerlands oudste ambach­ten, is de inrich­­ting van Molen­museum de Valk aan ver­nieuwing toe.

“Avenir heeft volop mee­gedacht over de manier waarop je met historisch beeld­materiaal de verhalen over de molen in de ontwer­pen kunt verwerken.” 

Ike Ruiter
Stafmedewerker Erfgoed Leiden en Omstreken

Wanneer de laatste molenaar in 1964 overlijdt, wordt Molen De Valk op 2 juni 1966 een museum. Maar anno 2017 is de donkere inrichting en de sfeer uit de jaren ’70 sterk gedateerd. De entree en de film­zaal mogen gebruiks­vrien­delijker en het sanitair is echt aan vervanging toe.

Maar hoe ga je vernieuwen zonder afbreuk te doen aan het oude ambacht? Hoe kunnen we het inte­rieur moderniseren en tege­lijker­tijd het verhaal van de molen nog beter over het voet­licht brengen bij bezoe­kers, vroegen betrokken partijen zich af?

Een oud ambacht in een nieuw jasje

In opdracht van Erfgoed Leiden en Omstre­ken gaat Avenir projects in 2017 met deze vragen aan de slag. Bert Klaaysen ontwerpt onder meer een nieuwe ontvangst­ruimte, een entreebalie geïnspi­reerd op het houten molenrad uit 1697, de inrichting van de museumwinkel, de film­ruimte en het sanitair.

Meer comfort en een eigen­tijdse sfeer
Bert Klaaysen: “In de filmzaal zijn onder meer de vloeren, de banken en de film­wand ver­nieuwd. De ruimte is nu vrien­delijk en comfor­tabel voor bezoe­kers. Ook in de ontvangs­truimte, waar het behoor­lijk kon tochten, hebben we met nieuwe vloeren, andere ver­lichting en een ver­nieuwde balie gezorgd voor veel meer comfort en een eigen­tijdse ontvangst- en werk­ruimte, voor zowel de bezoekers als de mede­­werkers.”

Uiteenlopende belangen maken het complex
Ike Ruiter, stafmedewerker Erfgoed Leiden en Omstreken: “De belangen van de verschil­­len­de betrokken partijen liepen sterk uiteen. Dat maakt een project als dit altijd complexer. Bert heeft de samen­werking en commu­ni­catie tussen de verschillende partijen op een heel prettige manier gecoör­dineerd. Hij luistert naar iedereen en stemt zijn ontwer­pen goed af op de wensen van de gebrui­kers, zonder afbreuk te doen aan kwali­teit en uit­straling. Avenir is zowel sterk op de inhoud als in het proces.”

De ontwerpen vertellen het verhaal 

Ike vertelt verder: “Daarnaast heeft Avenir volop meegedacht over de manier waarop je met historisch beeld­materiaal de verhalen over de molen in de ontwerpen kunt verwerken. Onder meer boven de balie hangt een in het oog springende ets met het histo­rische molen­land­schap van Leiden. Zo is de historie verwerkt in de ontwerpen en krijgen bezoekers in het hele gebouw de verhalen over de molen en het ambacht op een laag­drem­pelige manier te zien en te horen.”

Molenaars blij met museumwinkel 
Ook de molenaars en medewerkers van het museum waren nauw betrok­ken bij de ingrijpende verbou­wing. Toen Avenir begon aan het project, lag hun lijstje met wensen en eisen voor de toekomst klaar. Molenaar Hennie van der Lelie: “Avenir kreeg niet bepaald carte blanche. Zo wilden we het binnen­klimaat aanzienlijk verbeteren, maar wel de mogelijk­heid houden de deuren open te zetten voor het gevoel van gast­vrijheid. En de museum­winkel is voor ons belangrijk. Die moet eigentijds en repre­sen­tatief zijn. Ik ben al met al erg tevreden over het resul­taat. Ook het sanitair en de filmzaal zijn erg mooi geworden. De verbouwing vroeg veel overleg, afstemming en samen­werking, maar uiteindelijk is alles binnen de tijds­planning gerealiseerd. Ons doel was de Molen de Valk weer open te stellen voor het publiek als de Keukenhof openging. En dat is gelukt!”

Contact

Complexe projecten helder maken, daar zijn wij goed in. Wij zijn er voor de mensen die de toekomst zien als een kans. Een goed gesprek begint met luisteren en waarnemen. Zo ontstaat creëren. De voorbeelden spreken voor zich.

Bel ons of stuur een berichtje. Wij komen graag bij u langs.

Bert Klaaysen
Ontwerp & Advies