Deze website van Avenir projects is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Avenir projects is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Avenir projects staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Avenir projects aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Avenir projects sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites.