CODA 
entree­gebouw

CODA krijgt de entree die het verdient

Opdracht
Ontwerp nieuw entreegebouw CODA
Opdrachtgever: Ruijssenaars Damstra architecten, Amsterdam, in opdracht van Gemeente Apeldoorn

Wie
Advies co-ontwerp, directie­voering: Bert Klaaysen
Bouwkundig tekenwerk en directie­voering: Ronald Wieggers
Project­begeleiding: Marion Kunkeler

Periode
Januari 2018 – Juni 2019

Werkzaamheden Avenir projects

  • Advisering co-ontwerp en uitwerking tot definitief ontwerp in 2D en 3D
  • Uitwerking Programma van Eisen
  • Coördinatie installatie-ontwerp
  • Begeleiding welstandstraject
  • Coördinatie tussen architect, gemeente en CODA
  • Directievoering en lid bouwteam
  • Projectleiding en advies van ontwerp t/m oplevering

OVER CODA

In hartje Apeldoorn is vanaf januari 2018 hard gewerkt aan een ingrij­pende, ambi­tieuze ver­bou­wing van CODA, hét cultuur­huis van Apeldoorn. Doel? Een entree creëren die zowel CODA Café, CODA Museum, CODA Biblio­theek en CODA Archief op een logische en aantrek­­kelijke manier met elkaar ver­­bindt.

“Avenir bracht alle betrokken partijen telkens weer samen en op één lijn. Dat heeft een belang­rijke bijdrage gele­verd aan het eind­resul­taat.”

Martijn van Kampen
Projec­tleider gemeente Apeldoorn

Architect Hans Ruijssenaars krijgt in 2017 van de gemeente Apeldoorn de opdracht om het nieuwe entree­gebouw te ontwerpen. Hij ontwerpt een eigen­standig gebouw wat de verbinding vormt tussen de bestaande bibliotheek (H. Ruijssenaars, 1980) en het museum­gebouw (H. Hertzberger, 1999). De vorm­geving en de toepas­sing van een stalen­frame en de houten structuur aan de buitenzijde, zorgen voor een uitgeba­lanceerd contrast met beide bestaande gebouwen, waar veel metsel­werk, beton en glas zijn gebruikt.

Op alle fronten een intensief bouwproject
Als de bouw van start gaat, wordt Bert Klaaysen van Avenir projects gevraagd de directie­voering van het bouwproject op zich te nemen. Projectleider Martijn van Kampen van de gemeente Apeldoorn over dit besluit: “De strakke planning, het uitgebreide Programma van Eisen en de vele partijen (architect, CODA, Gemeente Apeldoorn, aannemers en onder­aannemers) die betrokken waren bij dit bouw­project, maakten het bijzonder intensief. Daarom hebben we besloten Bert Klaaysen van Avenir te vragen de directie­voering op zich te nemen.”

Avenir houdt niet van losse eindjes
“Bert was onze ogen en oren op de bouw. Hij houdt de grote lijn scherp in de gaten én ziet de details op de werk­vloer. Hij is resul­taat­­gericht, continu bezig met de volgende stap en houdt duidelijk niet van losse eindjes. Hij hield de vinger aan de pols als het ging om kwaliteit, tijd en budget. Maar bovenal bracht hij alle partijen samen. Hij drukte een posi­tieve stempel op de wijze waarop er onder­ling is gecom­­mu­niceerd en samen­­gewerkt. De gemeente Apeldoorn is zeer tevreden over het resul­taat. Het nieuwe entree­gebouw is een waarde­volle ver­betering voor bezoe­kers van de biblio­theek en het museum. Avenir heeft daaraan een belangrijke bij­­drage geleverd.”

“Bert heeft oog voor vakmensen en haalt het beste in hen naar boven.”

Hans Ruijssenaars
Architect

Vakmensen maken het verschil 

Architect Hans Ruijssenaars voegt daaraan toe: “Bert is een man met visie op archi­tectuur en oog voor vakman­schap. Zijn waardering voor vak­mensen toont hij op alle niveaus, dus ook op de bouw­plaats. Mensen voelen zich gerespec­teerd en gewaar­­deerd door hem. Dat maakt hen betrokken en enthou­­siast. Bert heeft het talent om het beste in mensen naar boven te halen. Zijn inbreng en wijze van leiding­­geven in dit project, zorgden ervoor dat betrok­­ken partijen op alle niveaus samen­werkten en gemo­ti­veerd waren om geza­men­lijk een geweldig resul­taat neer te zetten.”

OVER CODA

Contact

Complexe projecten helder maken, daar zijn wij goed in. Wij zijn er voor de mensen die de toekomst zien als een kans. Een goed gesprek begint met luisteren en waarnemen. Zo ontstaat creëren. De voorbeelden spreken voor zich.

Bel ons of stuur een berichtje. Wij komen graag bij u langs.

Ronald Wieggers
Architect