Project Boom­kamp Borne

Huis­vesting van arbeids­migranten

Boomkamp Groen­bedrij­ven

Opdracht
Ontwerp van een nieuw indeling, Bouw­kundig en interieur
Opdrachtgever: Siboldii Vastgoed B.V. (Boomkamp)

Wie
Bouwkundig ontwerp, advies, directie­voering: Ronald Wieggers
Interieur­ontwerp en project­bege­leiding: Bert Klaaysen
Project­onder­steuning: Marion Kunkeler

Periode
oktober 2021 – januari 2023

Werkzaam­heden Avenir projects

  • Idee, concept, advies en budget­tering
  • Ontwerp: interieur, verlichting, materiaal- en kleur­adviezen
  • Budget­tering en offerte-aanvragen
  • Advies en ontwerp nieuwe kamers
  • Advies en selectie beeld­materiaal en signing
  • Uitvoering en be­gelei­ding verbou­wing, project­mana­gement

“Hoe zou jij als Neder­landse arbeids­migrant willen worden ontvan­gen als je in het buiten­land zou moeten werken”.  

Bert Klaaysen

Over de locatie:

Het sterk veranderde koop­gedrag van consu­menten is er de oorzaak van dat Boomkamp is gestopt met de show­tuinen. Op deze locatie was ook een thee­schenkerij/­restau­rant gevestigd.

Door de sterke veran­derende omstan­digheden voor het werven van mede­werkers is besloten om het leeg­staande gebouw om te bouwen tot huis­vesting van arbeids­migranten. De wens was om deze mede­werkers een kwali­tatief hoog­waardige huis­vesting te bieden. Een deel van de kwaliteitseis is certi­ficering door de SNF (Stichting Normering Flexwonen) SNF staat voor financiële zeker­heid voor de migranten mede­werkers en om uitbui­ting te voor­komen.

Bouwkundig ontwerp

In 2019 is het bouw­kundig ontwerp gemaakt door Architect Ronald Wieggers. Dit betekende o.a. het wijzigen van de bestem­ming van restaurant naar logies­functie waarvoor mede­werking van de gemeen­te nodig was. Brand­veilig­heid is de eerste prioriteit en daar­naast volgen onder­zoeken naar asbest, bestaande con­struc­tie en milieu­cirkels (gif spuiten vanuit de om­lig­gende kwekerij), immers we moesten werken met een bestaand gebouw.

Ronald heeft vooroverleg met gemeente over bestem­mings­plan­wijziging en met de brand­weer gevoerd. Door drukte bij de opdracht­gever heeft het project een tijd lang stil­gelegen. In 2021 is de draad weer opgepakt.

De brand­compar­timen­tering is geopti­maliseerd, gebruik makend van de ruim voor­handen zijnde vlucht­wegen vanuit de bestaan­de toestand. Dit is in vooroverleg met de brandweer al tot goedkeuring gebracht, van belang voor de gebruiksvergunning die ná de bouw en vóór ingebruikname wordt getoetst en vergund (denk aan vluchten als in een hotel/onbekende omgeving).

“De uitvraag was om representatieve woonruimte voor migranten te ontwerpen om seizoensmedewerkers te kunnen werven in een concurrerende markt”.

Ronald Wieggers

Interieur ontwerp

Vanaf oktober 2021 is Bert Klaaysen gevraagd om het interieur efficiënt en doelmatig vorm te geven. De opgave was een behoorlijke puzzel om in de bestaande bouw overal zo mogelijk gelijke kamers te creëren. Dit betekende een intensieve samenwerking met Ronald Wieggers, hierdoor is de indeling maximaal geoptimaliseerd. Het concept is aangepast van keukens en badkamers per afdeling naar individuele voorzieningen. Want, hoe zou jij als Nederlandse arbeidsmigrant willen worden ontvangen als je in het buitenland zou moeten werken? Na de definitieve vaststelling van de indeling was de volgende fase het zo veel mogelijk standaardiseren van badkamers en inrichting met meubilair van de diverse kamers. Alle badkamers op-één-na zijn identiek en prefab gefabriceerd, dit geldt ook voor de kasten en de keukens. Alle kamers zijn voorzien van een beeldscherm, internet en intern algemene communicatie. De kamers zijn geschikt voor twee personen.

Toegang tot het gebouw en de slaapkamers gaat met een deursysteem op bluetooth. In plaats van een sleutel kunnen medewerkers met hun mobiel het gebouw binnen. De eigenaar wordt hiermee ontzorgd en kan op afstand de faciliteiten beheren.

De gemeenschappelijke ruimten bestaand uit een wasruimte voorzien van wasmachines en drogers, een gemeenschappelijke verblijfruimte en buiten terrassen, voldoende parkeergelegenheid en een fietsenberging.

OVER Boomkamp

Contact

Complexe projecten helder maken, daar zijn wij goed in. Wij zijn er voor de mensen die de toekomst zien als een kans. Een goed gesprek begint met luisteren en waarnemen. Zo ontstaat creëren. De voorbeelden spreken voor zich.

Bel ons of stuur een berichtje. Wij komen graag bij u langs.

Bert Klaaysen
Ontwerp & Advies

Ronald Wieggers
Architect